• Dekant

Design for fremtiden ... Mange små celleantenner er nå tilgjengelige for det utvidede C-båndet

300-4200 MHz

Kontakt oss i Dekant for mer informasjon: sales@dekant.no

  • Linkedin - Hvit Circle
  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Dekant AS © 2020