top of page

Design for fremtiden ... Mange små celleantenner er nå tilgjengelige for det utvidede C-båndet

300-4200 MHz

Kontakt oss i Dekant for mer informasjon: sales@dekant.no

bottom of page