top of page

Log-per / Yagi | Outdoor Antenna / retningsbestemt utendørsantenner fra Kantenna.

Dekant er autorisert distributør av Kantenna i Norge.


Kantenna er et godt alternativ til gamle Kathrein. Firmaet tilbyr det meste av utendørs RF-komponenter og innendørs passive distribusjons systemkomponenter som omfatter effektive RF-nettverk for mobilkommunikasjon samt Wi-Fi-tilkoblinger og

annen radiofrekvens-tilkobling.


Under vil du finne et utdrag av Log-per / Yagi antenner fra Kantenna.

Log-per / Yagi | Retningsbestemt antenne

Kontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.no


B2270007-V00 | B012 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-2700 Type V-Pol 1-port Gain 10/11dBi Datasheet

B2232001-V00 | B015 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-2700 Type V-Pol 1-port Gain 10/11dBi -150dBc Datasheet

B2412008-V00 | B033 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 8/9dBi -150dBc Datasheet

B2432008-V00 | B034 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 8/9dBi -150dBc Datasheet

B2412009-V00 | B035 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 9/11dBi -150dBc Datasheet

B2432009-V00 | B036 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 9/11dBi -150dBc Datasheet

B2412010-V00 | B049 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 12/14dBi -150dBc Datasheet

B2452010-V00 | B050 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 12/14dBi -150dBc Datasheet

B2212001-V00 | B064 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-2700 Type V-Pol 1-port Gain 10/11dBi -150dBc Datasheet

B2230001-V00 | B065 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-2700 Type V-Pol 1-port Gain 10/11dBi -140dBc Datasheet


B2230001-V00 | B065 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-2700 Type V-Pol 1-port Gain 10/11dBi -140dBc Datasheet

B2210001-V00 | B066 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-2700 Type V-Pol 1-port Gain 10/11dBi -140dBc Datasheet

B2430009-V00 | B067 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 9/11dBi -140dBc Datasheet

B2410009-V00 | B068 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 9/11dBi -140dBc Datasheet

B2112011-V00 | B069 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1425-2700 Type V-Pol 1-port Gain 11dBi -150dBc Datasheet

B2152011-V00 | B070 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1425-2700 Type V-Pol 1-port Gain 11dBi -150dBc Datasheet

B2112012-V00 | B071 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1425-2700 Type VH-Pol 2-port Gain 10/11dBi -150dBc Datasheet

B2152012-V00 | B072 Design Log-per / Yagi Frequency 698-960/1425-2700 Type VH-Pol 2-port Gain 10/11dBi -150dBc Datasheet

B2030013-V00 | B076 Design Log-per / Yagi Frequency 740-870 Type V-Pol 1-port Gain 11dBi Datasheet

B2011014-V00 | B080 Design Log-per / Yagi Frequency 3300-3800 Type XX-Pol 4-port Gain 12dBi -153dBc Datasheet


B2031014-V00 | B081 Design Log-per / Yagi Frequency 3300-3800 Type XX-Pol 4-port Gain 12dBi -153dBc Datasheet

B2050015-V00 | B089 Design Log-per / Yagi Frequency 380-530 Type V-Pol 1-port Gain 10dBi Datasheet

B2030016-V00 | B115 Design Log-per / Yagi Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi Datasheet

B2030017-V00 | B116 Design Log-per / Yagi Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 10dBi Datasheet

B2030018-V00 | B117 Design Log-per / Yagi Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 12dBi Datasheet

B2030019-V00 | B118 Design Log-per / Yagi Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 14dBi Datasheet

Kontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.noComments


bottom of page