top of page

Omni / Quasi Omni | Outdoor Antenna / Rundstråle utendørsantenner fra Kantenna.

Dekant er autorisert distributør av Kantenna i Norge.


Kantenna er et godt alternativ til gamle Kathrein. Firmaet tilbyr det meste av utendørs RF-komponenter og innendørs passive distribusjons systemkomponenter som omfatter effektive RF-nettverk for mobilkommunikasjon samt Wi-Fi-tilkoblinger og

annen radiofrekvens-tilkobling.


Under vil du finne et utdrag av Omni / Quasi / Rundstråle antenner fra Kantenna.

Kontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.no


B1052003-V00 | B008 Design Omni / Quasi Omni Frequency 380-400 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi 5T -150dBc Datasheet

B1050007-V00 | B009 Design Omni / Quasi Omni Frequency 380-400 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi 5T Datasheet

B1412005-V00 | B013 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi 0T -150dBc Datasheet

B1412006-V00 | B014 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi 0T -150dBc Datasheet

B1312008-V00 | B037 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -150dBc Datasheet

B1312009-V00 | B038 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -150dBc Datasheet

B1332008-V00 | B039 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -150dBc Datasheet

B1332009-V00 | B040 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -150dBc Datasheet

B1412010-V00 | B041 Design Omni / Quasi Omni Frequency |698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -150dBc Datasheet

B1432010-V00 | B042 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -150dBc Datasheet


B1432010-V00 | B042 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -150dBc Datasheet

B1612010-V00 | B043 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-6000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -150dBc Datasheet

B1632010-V00 | B044 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-6000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -150dBc Datasheet

B1012011-V00 | B045 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960 Type V-Pol 1-port Gain 10.5dBi 6T -150dBc Datasheet

B1012012-V00 | B048 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960 Type X-Pol 2-port Gain 10.5dBi 6T -150dBc Datasheet

B1012013-V00 | B051 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960 Type VV-Pol 2-port Gain 7.5dBi 2T -150dBc Datasheet

B1012014-V00 | B052 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-2690 Type XX-Pol 4-port Gain 8/12dBi 4T -150dBc Datasheet

B1411010-V00 | B053 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -153dBc Datasheet

B1431010-V00 | B054 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -153dBc Datasheet

B1611010-V00 | B055 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-6000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -153dBc Datasheet


B1631010-V00 | B056 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1710-6000 Type V-Pol 1-port Gain 3dBi -153dBc Datasheet

B1311008-V00 | B057 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -153dBc Datasheet

B1311009-V00 | B058 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -153dBc Datasheet

B1331008-V00 | B059 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -153dBc Datasheet

B1331009-V00 | B060 Design Omni / Quasi Omni Frequency 698-960/1425-4000 Type V-Pol 1-port Gain 3/4dBi -153dBc Datasheet

B1032015-V00 | B073 Design Omni / Quasi Omni Frequency 740-870 Type V-Pol 1-port Gain 5.5dBi 0T -150dBc Datasheet

B1032016-V00 | B074 Design Omni / Quasi Omni Frequency 740-870 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi 0T -150dBc Datasheet

B1052017-V00 | B075 Design Omni / Quasi Omni Frequency 740-870 Type V-Pol 1-port Gain 11dBi 0T -150dBc Datasheet

B1032018-V00 | B090 Design Omni / Quasi Omni Frequency 740-870 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi Datasheet

B1030019-V00 | B130 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 5dBi Datasheet


B1030020-V00 | B131 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi Datasheet

B1030021-V00 | B132 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 11dBi Datasheet

B1030022-V00 | B133 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type V-Pol 1-port Gain 12dBi Datasheet

B1030023-V00 | B134 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type H+V-Pol 2-port Gain 5dBi/5dBi Datasheet

B1030024-V00 | B135 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type H+V-Pol 2-port Gain 10dBi/10dBi Datasheet

B1030025-V00 | B136 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500 Type H+V-Pol 2-port Gain 12dBi/12dBi Datasheet

B1030026-V00 | B137 Design Omni / Quasi Omni Frequency 5500-5850 Type V-Pol 1-port Gain 8dBi Datasheet

B1030027-V00 | B138 Design Omni / Quasi Omni Frequency 5500-5850 Type V-Pol 1-port Gain 10dBi Datasheet

B1030028-V00 | B139 Design Omni / Quasi Omni Frequency 5500-5850 Type V-Pol 1-port Gain 12dBi Datasheet

B1030029-V00 | B140 Design Omni / Quasi Omni Frequency 5150-5850 Type H+V-Pol 2-port Gain 10dBi/10dBi Datasheet


B1030030-V00 | B141 Design Omni / Quasi Omni Frequency 5150-5850 Type H+V-Pol 2-port Gain 12dBi/12dBi Datasheet

B1030031-V00 | B142 Design Omni / Quasi Omni Frequency 2400-2500/5150-5850 Type H+V-Pol 4-port Gain 8dBi/10dBi DatasheetKontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.noКомментарии


bottom of page