top of page

KC1131200-V03 | RF Connector for 1/2” SuperFlex Feeder Cable | 4.3-10-Female Straight | DC-6GHz

Dekant AS er en autorisert distributør av Kantenna i Norge.


Last ned PDF under:


47 Datasheet RF Connector for 12” SuperFlex Feeder Cable K-F Straight C1131200-V03 R1.1
.pd
Last ned PD • 208KB

Kantenna er et godt alternativ til gamle Kathrein. Firmaet tilbyr det meste av utendørs RF-komponenter og innendørs passive distribusjons systemkomponenter som omfatter effektive RF-nettverk for mobilkommunikasjon samt Wi-Fi-tilkoblinger og annen radiofrekvens-tilkobling.

Kontakt oss i Dekant AS på sales@dekant.no for mer informasjon om produktene fra Kantenna. Comments


bottom of page